Bộ Tài chính: Từ giờ đến cuối năm, giá nhiều mặt hàng có áp lực lớn

Ngày 28.9, Bộ Tài chính ra thông cáo liên quan đến yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá.
[searchandfilter id="2529"]