Chiến lược “Thị trường ngách” từ kinh nghiệm của doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia

Thị trường ngách (niche market) là thị trường tiêu thụ tập trung một nhóm đối tượng cụ thể có sở thích, nhu cầu, hành vi khác biệt với phần lớn thị trường còn lại, tạo sự khác biệt cho thương hiệu giữa những đối thủ đều nhắm tới thị trường lớn. Đây cũng là chiến lược được một số doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia lựa chọn để gây dựng thương hiệu trên thị trường.
Trong chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam số này, ông Nguyễn Đức Minh – Tổng Giám đốc Nutricare đã có những chia sẻ về kinh nghiệm chinh phục thị trường ngách trong ngành Dinh dưỡng Y học.

Nguồn: facebook.com/nutricare.thuonghieuquocgia

[searchandfilter id="2529"]