Doanh nghiệp sữa lâu đời nhất Việt Nam chưa từng ghi nhận điều này trong lịch sử hoạt động

Bà Mai Kiều Liên hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Phạm Hải Nam là Tổng Giám đốc của công ty.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty trong quý 4/2023 đạt hơn 795 tỷ đồng, nhích nhẹ 1% so với cùng kỳ. Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 69% lên gần 43 tỷ đồng nhờ lãi tiền gửi và lợi nhuận đầu tư ứng vốn. Kết quả công ty sữa này báo lãi cả quý tăng 18% so với cùng kỳ lên 85 tỷ đồng.

Tính chung, cả năm 2023, công ty đạt doanh thu hơn 3.137 tỷ đồng tăng nhẹ so với mức 3.134 tỷ đồng của năm 2022. Trong đó, phần lớn số tiền thu được là nhờ doanh thu bán thành phẩm, đạt 3.055 tỷ đồng. Doanh thu bán hàng hóa cũng đem lại 80,9 tỷ đồng, 1,04 tỷ đồng đến từ nguồn doanh thu khác.

Doanh nghiệp sữa lâu đời nhất Việt Nam chưa từng ghi nhận điều này trong lịch sử hoạt động - Ảnh 1.

Tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng xấp xỉ 1.500 tỷ đồng, chiếm 58% tổng tài sản. Với nguồn tiền dồi dào, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính lên đến hơn 162 tỷ đồng, trong đó, lãi tiền gửi, lợi nhuận đầu tư ứng vốn lên đến gần 156 tỷ đồng. Đây cũng là động lực giúp công ty báo lãi kỷ lục trong năm 2023.

Cụ thể, trong năm 2023, công ty báo lãi trước thuế hơn 432 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 374 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2022. Đây cũng là mức lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này. Với kết quả này, công ty đã vượt 3% chỉ tiêu lợi nhuận và thực hiện hơn 91% mục tiêu doanh thu cả năm. Biên lãi gộp theo đó cũng cải thiện 1 điểm % lên 33%.

Doanh nghiệp sữa lâu đời nhất Việt Nam chưa từng ghi nhận điều này trong lịch sử hoạt động - Ảnh 2.

Cuối năm 2023, quy mô tài sản Mộc Châu Milk đã vượt 2.600 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Hết tháng 12/2023, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 2.327 tỷ đồng, với 1.100 tỷ đồng là vốn góp. Trong đó, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico) nắm hơn 59,3% của Mộc Châu Milk và Vinamilk (VNM) sở hữu khoảng 8,85% vốn.

Trong năm 2023, công ty cũng đã trả thù lao và các khoản phúc lợi khác cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với số tiền là hơn 1,9 tỷ đồng, giảm hơn 11% so với năm 2023. Trong khi đó, lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác của Ban Tổng Giám đốc được điều chỉnh tăng từ mức 2,2 tỷ đồng lên 2,59 tỷ đồng.

Theo Pha Lê

[searchandfilter id="2529"]