Hanoimilk hoàn thành 69% kế hoạch lợi nhuận, nợ vay giảm mạnh

So với kế hoạch đề ra, Hanoimilk đã hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu và 69% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng.

CTCP Sữa Hà Nội (Hanoimilk, UPCoM: HNM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 ghi nhận với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 184,8 tỷ đồng, tăng 31% so với thực hiện năm 2022. Giá vốn hàng bán cũng tăng 34%, ghi nhận 148,5 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ đạt gần 660 triệu đồng, tăng 31% so với cùng kỳ.

Chi phí tài chính giảm 44% còn hơn 1,8 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước ở mức hơn 3,2 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng 28% so với cùng kỳ đạt 16,8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 29% đạt 3,1 tỷ đồng.

Kết quả, Hanoimilk ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 13,5 tỷ đồng quý 3/2023, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Hanoimilk ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 496,4 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 2,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 33% và 35% so với năm trước.

Kết quả, Hanoimilk báo lãi sau thuế đạt 38,6 tỷ đồng 9 tháng đầu năm, tăng 41% so với năm trước. So với kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là 56 tỷ đồng, với kết quả hiện tại, Hanoimilk đã đạt 69% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/9/2023, Hanoimilk ghi nhận tổng cộng tài sản ở mức 702,9 tỷ đồng, tăng 38% so với hồi cuối năm 2022. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm gần 72% tổng tài sản, tăng 58% so với cùng kỳ, đạt 504 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 47% lên hơn 4,7 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 21% lên 279,6 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn kỳ tăng 157% lên 219,4 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 3/2023, tổng nợ phải trả của Hanoimilk giảm 26% còn 251,9 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 91 tỷ đồng, giảm 53% so với cuối năm 2022.

Thông tin từ báo cáo tài chính cho thấy, Hanoimilk đang vay ngân hàng BIDV – Chi nhánh Tây Hà Nội 23,1 tỷ đồng, vay Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 31,5 tỷ đồng, vay ngân hàng liên doanh Việt Nga – Sở giao dịch 3,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vay cá nhân của Hanoimilk giảm mạnh từ 128 tỷ đồng xuống còn 32 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023, tương đương giảm 75%.

Trên thị trường chứng khoán, kinh doanh có lãi, cổ phiếu HNM của công ty cũng khởi sắc thời gian qua. Cụ thể, phiên giao dịch sáng 23/10, cổ phiếu HNM đang giao dịch ở ngưỡng 9.400 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu năm, cổ phiếu công ty đã tăng khoảng 43%.

[searchandfilter id="2529"]