Chương trình sẽ hỗ trợ suất ăn miễn phí cho cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại TP Đà Nẵng. Để tổ chức có hiệu quả chương trình, CĐ Y tế Việt Nam đề nghị Sở Y tế TP Đà Nẵng thống kê số lượng cán bộ y tế cần nhận suất ăn miễn phí đang trong khu vực cách ly, điều trị, giám sát và xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 (trong đó có cả cán bộ tăng cường từ Bộ Y tế và sở y tế các tỉnh, TP); danh sách cán bộ đầu mối và điện thoại của các đơn vị để nhận suất ăn triển khai chương trình.

Công đoàn Bệnh viện Trung ương Huế trao quà cho đội ngũ Y – bác sĩ tuyến đầu chống dịch bệnh. Ảnh: QUANG NHẬT

CĐ Y tế Việt Nam cũng đề nghị LĐLĐ TP Đà Nẵng liên hệ và ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị/công ty thực hiện cung cấp suất ăn miễn phí trên địa bàn TP cung cấp suất ăn theo nhu cầu của Sở Y tế TP Đà Nẵng. Kinh phí do CĐ Y tế Việt Nam hỗ trợ.

H.Lê