Hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tại Trang trại Bò sữa Vinamilk Di Linh

Ngành chức năng tỉnh xác nhận Trang trại Bò sữa của Vinamilk tại thị trấn Di Linh (Trại 3 – Organic) đã hoàn thành công trình bảo vệ môi trường để phục vụ cho giai đoạn vận hành hiện nay. 
Công trình này gồm hệ thống thu gom, thoát nước mưa và hệ thống thu gom thoát nước thải, 2 hệ thống này được tách riêng. Trong đó hệ thống nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý sơ bộ qua hầm tự hoại; riêng nước thải sản xuất được gom vào hệ thống xử lý nước thải riêng có công suất xử lý 50m3/ngày đêm. Nước thải sau khi xử lý một phần được tái sử dụng.
Trang trại còn có các công trình xử lý bụi, khí thải; công trình lưu giữ xử lý chất thải rắn thông thường lẫn công trình lưu giữ xử lý chất thải nguy hại.
Ngành chức năng tỉnh cũng lưu ý khi vận hành trong trường hợp gây ô nhiễm môi trường hoặc gây ra sự cố môi trường, đơn vị phải báo cáo ngay với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại và bị xử lý vi phạm theo quy định.
VIẾT TRỌNG
Nguồn: baolamdong.vn
[searchandfilter id="2529"]