Hưởng lợi từ công ty mẹ Vinamilk, Mộc Châu Milk báo lãi quý II tăng 47% cùng kỳ năm trước

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 của Sữa Mộc Châu đạt 87 tỷ đồng, tăng 47%, luỹ kế 6 tháng đạt 137 tỷ đồng, tăng 28,8% cùng kỳ 2020 trong bối cảnh ngành chỉ tăng bình quân 5%.

CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu (mã MCM – Upcom) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, doanh thu quý này của Mộc Châu tăng nhẹ 7,6% so với cùng kỳ 2020, đạt 791 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng đạt hơn 1.412 tỷ, tăng 3% cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của Sữa Mộc Châu, do công ty thoả thuận được giá nguyên vật liệu đầu vào sản xuất tốt hơn với nhà cung cấp khi là công ty trong cùng group của Vinamilk, do đó biên lợi nhuận gộp quý 2/2021 của Sữa Mộc Châu cải thiện đáng kể, đạt 32,1% so với mức 29,6% cùng kỳ năm ngoái, luỹ kế 6 tháng con số này đạt 30,3% tăng so với mức 28,9% của 6 tháng 2020.

Hưởng lợi từ công ty mẹ Vinamilk, Mộc Châu Milk báo lãi quý II tăng 47% cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.

Chi phí vay gần như không đáng kể. Nhờ cơ cấu chi phí vận hành được tối ưu, duy trì ổn định, kết quả lợi nhuận trước thuế quý 2/2021 của Sữa Mộc Châu đạt 95 tỷ đồng, tăng 47% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 6 tháng đạt 153 tỷ đồng, tăng 30,4%.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 của Sữa Mộc Châu đạt 87 tỷ đồng, tăng 47%, luỹ kế 6 tháng đạt 137 tỷ đồng, tăng 28,8% cùng kỳ 2020.

Hưởng lợi từ công ty mẹ Vinamilk, Mộc Châu Milk báo lãi quý II tăng 47% cùng kỳ năm trước - Ảnh 2.

Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của Sữa Mộc châu tăng gấp đôi so với đầu năm, từ 1200 tỷ lên hơn 2.400 tỷ. Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 668 tỷ lên 1.100 tỷ, hiện tiền gửi ngân hàng của công ty là 1.590 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ so với đầu năm.

Châu Cao/Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nguồn: cafef.vn