Lãi ròng Sữa Quốc tế (IDP) tăng 39% quý III

9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của IDP đã vượt 43% kế hoạch năm.

CTCP Sữa Quốc Tế (Mã: IDP) công bố BCTC quý III/2022, ghi nhận doanh thu thuần trong quý đạt 1.630 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn tăng 41% kéo biên lợi nhuận gộp của IDP giảm 3,9 điểm % so với cùng kỳ năm ngoái còn 37,2%. Các chi phí gia tăng không đáng kể so với cùng kỳ, trong đó chi phí quản lý bán hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất ghi nhận tăng 6% lên 332 tỷ đồng quý III.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 192 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ 2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, IDP ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 4.415 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 645 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 19% so với cùng giai đoạn của 2021.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) sau 9 tháng đạt 10.938 đồng.

Trong 2022, IDP đề ra mục tiêu doanh thu thuần 5.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 452 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, IDP đã thực hiện được 80% kế hoạch doanh thu năm và vượt gần 43% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của 2022. Trước đó, IDP đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm sau nửa đầu năm.

Kết quả kinh doanh quý III/2022 của IDP. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2022 của IDP).

Về tình hình tài chính, đến 30/9, IDP có quy mô tổng tài sản đạt 3.633 tỷ đồng, tăng 667 tỷ đồng so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất là tiền và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận hơn 1.397 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn của IDP tăng đột biến từ 350,4 tỷ ở đầu năm lên 858,7 tỷ đồng vào 30/9 chủ yếu từ việc tăng khoản tạm ứng cho nhân viên ghi nhận vào cuối quý là 506 tỷ đồng, tăng 489 tỷ đồng so với đầu năm.

Báo cáo tài chính quý III/2022 chưa ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con của IDP, tuy nhiên, vào ngày 23/8, IDP đã được thông qua việc góp vốn thành lập và cử người đại diện quản lý phần góp vốn tại CTCP Đầu tư Green Light với số vốn góp là 499,9 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 99,98%.

Tài sản xây dựng dở dang dài hạn của IDP cũng tăng 258 tỷ đồng so với đầu năm, ghi nhận ở mức 275 tỷ đồng. Trong 2022, IDP có kế hoạch đầu tư cho dự án CTCP Sữa Quốc Tế – Chi nhánh Bình Dương với tổng vốn đầu tư 2.800 tỷ đồng.

Về cơ cấu vốn, IDP có tổng nợ phải trả là 1.903 tỷ đồng tại ngày 30/9, hoàn toàn là ngắn hạn. Trong đó, doanh nghiệp vay nợ 640,5 tỷ đồng, tăng 99 tỷ đồng so với đầu năm. Cuối quý III, vốn chủ sở hữu của IDP ghi nhận gần 1.730 tỷ đồng bao gồm 860 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ghi nhận được 57 tỷ đồng, trong đó dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là 117 tỷ đồng.

Lê Đăng/Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Nguồn: vietnambiz.vn

[searchandfilter id="2529"]