Mộc Châu Milk báo lãi tăng trưởng 68% sau hơn 1 tháng lên sàn, đạt 280 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (UPCoM: MCM) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với lãi sau thuế cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.

Mộc Châu Milk báo lãi tăng trưởng 68% sau hơn 1 tháng lên sàn, đạt 280 tỷ đồng
Mộc Châu Milk báo lãi năm 2020 tăng trưởng 68%

Trong quý IV, Mộc Châu Milk đạt hơn 681 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2019. Giá vốn hàng bán giảm hơn 4%, chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 66% doanh thu thuần, trong khi cùng kỳ năm 2019 chiếm hơn 78%.

Doanh thu tăng cùng giá vốn hàng bán giảm đẩy lãi gộp của Mộc Châu Milk lên mức tăng trưởng hơn 74% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 224 tỷ đồng trong quý IV/2020. Biên lãi gộp cũng được cải thiện thêm hơn 11 điểm phần trăm lên mức 32,99%.

Lợi nhuận tài chính tuy kém sắc hơn so với quý IV/2019 nhưng một tín hiệu tích cực là Mộc Châu Milk không ghi nhận chi phí lãi vay trong kỳ.

Mặt khác, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lần lượt ở mức 69% và 43%, trong đó chủ yếu Mộc Châu Milk chi mạnh cho hỗ trợ và quảng cáo.

Chốt quý IV, Mộc Châu Milk báo lãi sau thuế 72 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế năm 2020, doanh thu của hãng sữa này đạt hơn 2.825 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 10%. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh mẽ hơn ở mức 68%, ghi nhận 280 tỷ đồng và đánh dấu mức lãi cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây của Mộc Châu Milk.

Với kết quả này, Mộc Châu Milk đã hoàn thành hơn 97% kế hoạch về doanh thu và vượt kế hoạch về lợi nhuận.

Theo giải trình của ban lãnh đạo, Mộc Châu Milk đạt được kết quả tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn so với năm 2019 nhờ công tác quản trị chi phí nguyên vật liệu đầu vào, chi phí hoạt động hiệu quả, cùng với các chính sách hỗ trợ nhà phân phối, hỗ trợ khách hàng phù hợp.

Về cơ cấu tài sản, tính đến cuối năm 2020, Mộc Châu Milk đạt hơn 1.222 tỷ đồng tổng tài sản, tăng hơn 150 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó chủ yếu là tăng tài sản ngắn hạn.

Đáng chú ý, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Mộc Châu Milk giảm từ hơn 73,7 tỷ đồng (1/1/2020) về 21,4 tỷ đồng (31/12/2020). Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng lên 611 tỷ đồng, mức tăng trưởng so với đầu năm là 45%.

Tổng nợ phải trả của Mộc Châu Milk là 310 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng hơn 25% lên 911 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty này đã tích lũy được thêm 157 tỷ đồng sau một năm kinh doanh thuận lợi.

Mộc Châu Milk chính thức lên sàn giao dịch chứng khoán từ ngày 18/12/2020 với giá tham chiếu là 30.000 đồng/cổ phiếu. Giá MCM đã tăng hơn gấp đôi so với mức giá tham chiếu, hiện đang giao dịch với giá 75.000 đồng/cổ phiếu (giá mở cửa phiên 21/1/2020). Giá trị vốn hóa thị trường ước tính 5.000 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ sau hơn 1 tháng lên sàn, Mộc Châu Milk đã cho thấy những tín hiệu tích cực trong kết quả kinh doanh và giá cổ phiếu.

[searchandfilter id="2529"]