Mộc Châu Milk: Thành công nhờ gắn kết bền chặt với nông dân

Trung tâm Giống số 1 và vùng nguyên liệu xanh tươi của Mộc Châu Milk nhìn từ trên cao.
[searchandfilter id="2529"]