Sau 5 năm, VinaCapital đã rút sạch vốn ở Sữa Quốc tế (IDP)

Trong diễn biến VinaCapital thoái sạch vốn khỏi CTCP Sữa Quốc tế thì CTCP Blue Point và Chứng khoán Bản Việt đã nắm tổng cộng 95% vốn tại đây.
Hai quĩ đầu tư thuộc quản lý của VinaCapital vừa công bố đã chuyển nhượng xong hơn 21,8 triệu cổ phần, tương ứng với 37% vốn của CTCP Sữa Quốc tế (IDP) từ ngày 31/7 – 3/8. Như vậy, VinaCapital đã thoái sạch vốn tại IPD sau 5 năm đầu tư.

Cuối năm 2014, VinaCapital và Daiwa PI Partners (Nhật Bản) chính thức công bố sẽ đầu tư khoảng 45 triệu USD để trở thành cổ đông lớn nhất, nắm 70% vốn của Sữa Quốc tế. Trong đó, tỷ trọng khoản đầu tư đóng góp từ VinaCapital là 80% còn lại là Daiwa PI Partners.

Ở diễn biến ngược lại, CTCP Blue Point lại mua vào gần 13 triệu cổ phần của IDP để nâng sở hữu từ 58,36% lên 80,38%. Ngày giao dịch làm thay đổi tỉ lệ sở hữu là ngày 3/8.

Từ ngày 12/8 – 12/9, CTCP Lothamilk đăng kí mua vào 2,4 triệu cổ phần của IDP, tỉ lệ 4%. Bên cạnh đó, CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cũng đã mua vào hơn 8,84 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 15% vào ngày 31/7. Trước khi thực hiện giao dịch, VCSC và Lothamilk đều không sở hữu cổ phần nào tại IDP.

Tại đại hội đồng cổ đông tổ chức đầu tháng 7 của IDP, cổ đông đã thông qua việc cho phép Blue Point mua đến 90% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty mà không cần chào mua công khai.

Về CTCP Blue Point, doanh nghiệp được thành lập vào tháng 2/2015, hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn đầu tư. Ngày 21/2/2017, Blue Point tăng vốn từ 5 tỉ lên 100 tỉ đồng. Ông Nguyễn Hữu Thành là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Blue Point. Công ty Blue Point không phải công ty đại chúng nên thông tin về doanh nghiệp chi phối IDP vẫn còn là ẩn số.

Tại đại hội, cổ đông cũng thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT là ông Jumpei Nakamura và ông Nguyễn Tuấn Dũng. Đồng thời bổ nhiệm 2 thành viên thay thế là ông Tô Hải, Tổng Giám đốc VCSC và ông Hồ Sĩ Tuấn Phát, Tổng giám đốc Lothamilk.

Về CTCP Sữa Quốc tế, doanh nghiệp được thành lập năm 2004 với dòng sản phẩm nổi bật là sữa LIF Love’in Farm.

6 tháng đầu năm, Sữa Quốc tế đạt gần 992 tỉ đồng doanh thu thuần, 114 tỉ đồng lãi sau thuế; tăng trưởng đột biến gấp 2,3 lần và 2,8 lần so với cùng kì năm 2019.

Luỹ kế nửa đầu năm, công ty đạt 1.692 tỉ đồng doanh thu thuần, 151 tỉ đồng lãi sau thuế; tăng gấp 2,2 lần và 2,4 lần so với 6 tháng năm 2019.

Dù lãi đột biến trong 6 tháng đầu năm nhưng tại ngày 30/6, IDP vẫn còn lỗ luỹ kế tới 428,5 tỉ đồng.

Hoàng Kiều/Theo Kinh tế & Tiêu dùng
Nguồn: vietnambiz.vn