Thị trường bán lẻ: Tiếp đà tái cơ cấu mạnh mẽ

Lam Giang
Nguồn: hanoimoi.com.vn