Thủ tục gia nhập Hiệp hội

Các cá nhân, tổ chức có tư cách pháp nhân hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến sản xuất, kinh doanh sữa và dịch vụ kỹ thuật ngành sữa; hoạt động trong các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến ngành sữa trên lãnh thổ Việt Nam, tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện viết đơn xin gia nhập Hiệp hội, nộp đầy đủ lệ phí gia nhập Hiệp hội và hội phí hàng năm đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.

Hồ sơ gia nhập Hiệp hội gồm có các giấy tờ sau:
a) Đơn tự nguyện gia nhập Hiệp hội. Tải mẫu tại đây: Mẫu đơn đăng ký gia nhập Hiệp hội Sữa Việt Nam (dành cho tổ chức)

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với các doanh nghiệp);

c) Tờ khai Hội viên. Tải mẫu tại đây: Mẫu Tờ khai đăng ký gia nhập Hiệp hội Sữa Việt Nam (dành cho cá nhân)

Ban Chấp hành Hiệp hội sẽ xem xét và kết nạp Hội viên tại kỳ họp gần nhất theo nguyên tắc đa số.

Hội viên mới phải nộp hội phí trong vòng 15 ngày kể từ ngày được kết nạp (xem mức hội phí ).

Hồ sơ đầy đủ xin gửi về:

Văn phòng đại diện Hiệp hội sữa Việt Nam tại Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 808, tòa nhà Sacombank,
Số 205 Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại/Fax: +84 4 3.724.6022
Email: vanphong@vda.org.vn