Tên doanh nghiệpĐịa chỉSản phẩmNhóm sản phẩmSố công bốNgày cấpBản công bố
1307020044Nguyễn Thị Hoa3/1/19951ACN2-16878.5
1307050044Ngô Thị Minh Hậu22/10/19951ACN2-167.57.57.5
1307050134Nguyễn Thị Thủy Tiên26/10/19951ACN2-167.596
1307090115Lê Thị Thường20/11/19951ACN2-1688.58.5
1407030095Bùi Thị Xuân16/03/19961ACN2-1653.58.5
1407090022T? Thanh Giang27/09/19961ACN2-166.59.58
1407100007Phạm Ngọc Ngân Anh21/03/19961ACN2-1688.57
1407100044Đỗ Quỳnh Phương7/10/19961ACN2-164.537
1507020053KHỔNG THỊ MINH LUÂN16/10/19971ACN2-1687.58.5
1507020085NGÔ PHƯƠNG THẢO5/7/19961ACN2-16897
1507040037PHẠM THỊ CHINH22/08/19971ACN2-16667
1507040066TRẦN THỊ THU HẰNG30/04/19971ACN2-16787
1507090071PHẠM THẢO NGUYÊN7/6/19971ACN2-16408
1507090117NGUYỄN THỊ THUÝ15/12/19961ACN2-1688.58
1307020044Nguyễn Thị Hoa3/1/19951ACN2-16878.5
1307050044Ngô Thị Minh Hậu22/10/19951ACN2-167.57.57.5
1307050134Nguyễn Thị Thủy Tiên26/10/19951ACN2-167.596
1307090115Lê Thị Thường20/11/19951ACN2-1688.58.5
1407030095Bùi Thị Xuân16/03/19961ACN2-1653.58.5
1407090022T? Thanh Giang27/09/19961ACN2-166.59.58
1407100007Phạm Ngọc Ngân Anh21/03/19961ACN2-1688.57
1407100044Đỗ Quỳnh Phương7/10/19961ACN2-164.537
1507020053KHỔNG THỊ MINH LUÂN16/10/19971ACN2-1687.58.5
1507020085NGÔ PHƯƠNG THẢO5/7/19961ACN2-16897
1507040037PHẠM THỊ CHINH22/08/19971ACN2-16667
1507040066TRẦN THỊ THU HẰNG30/04/19971ACN2-16787
1507090071PHẠM THẢO NGUYÊN7/6/19971ACN2-16408
1507090117NGUYỄN THỊ THUÝ15/12/19961ACN2-1688.58