STT Ký hiệu văn bản Tên văn bản Cơ quan phát hành Loại văn bản Năm phát hành Trích yếu
1 Số: 705 /QĐ-BVN Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Sữa Việt Nam Bộ Nội Vụ quyết định của Bộ trưởng 17/09/2022

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ngày 17/09/2022 đã ban hành Quyết định Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Sữa Việt Nam. Chi tiết xin xem tại đây:

QUYẾT ĐỊNH ĐÃ KÝ (1)

ĐIỀU LỆ

2 Số: 09/2022/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thông tư 19/8/2022

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

Xem chi tiết Thông tư tại đây

3 Số: 45/2022/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Chính phủ Nghị định 07/7/2022

Ngày 07/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Chi tiết Nghị định xin xem tại đây.

4 Số 687/QĐ-TTg Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam Chính phủ Quyết đinh của Thủ tướng Chinh phủ 07/6/2022

Ngày 07/6/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 687/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Chi tiết Quyết định xin xem tại đây

5 Số: 10/2022/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Bộ Công Thương Thông tư 01/6/2022

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Chi tiết xin xem tại đây

6 Số: 6/VBHN-BCT Thông tư Quy định về quản lý Website thương mại điện tử Bộ Công Thương Thông tư 15/03/2022

Bộ Công Thương ban hành Quy định về quản lý Website thương mại điện tử

Xem chi tiết văn bản đính kèm tại đây

7 Số 5768/2021/QĐ-BYT Áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm Bộ y tế Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế 20/12/2021

Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5768/2021/QĐ-BYT ngày 20/12/2021 về việc áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Chi tiết Quyết đinh xin xem tại đây

8 Số 15/2022/NĐ-CP Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Chính phủ Nghị định 28/1/2022

Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Chi tiết Nghị định xem tại đây

9 Số: 01/2022/QĐ-TTg Quyết định 01/2022/QĐ-TTg Danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính Thủ tướng Chính phủ Quyết đinh của Thủ tướng Chinh phủ 18/01/2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

Chi tiết Quyết định xem tại đây

10 Số 08/2022/NĐ-CP Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Chính phủ Nghị định 10/01/2022

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Chi tiết Nghị định xem tại đây

11 Số: 02/QĐ-TTg Quyết định số 02/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 Thủ tướng Chính phủ Quyết đinh của Thủ tướng Chinh phủ 05/01/2022

Phê duyệt Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Chi tiết Quyết định xem tại đây

12 Số: 165/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ về việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do phải thực hiện quy định về phòng chống dịch covid 19. Chính phủ Nghị quyết 30/12/2021

Tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do phải thực hiện quy định về phòng chống dịch covid 19.

Chi tiết Nghị quyết xem tại đây

13 Số: 28/2021/TT-BYT Thông tư 28/2021/TT-BYT Danh mục thực phẩm, phụ gia phục vụ cho kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu Bộ y tế Thông tư 20/12/2021

Ngày 20/12/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư 28/2021/TT-BYT về Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ cho kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.

Chi tiết Thông tư xem tại đây

14 Số 111/2021/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa Chính phủ Nghị định 09/12/2021

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Chi tiết kèm theo tại đây

15 Số 92/2021/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/QĐ-UBTVQH15 Chính phủ Nghị định 27/10/2021

Nghị định Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/QĐ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19

Chi tiết Nghị định kèm theo tại đây

16 Số 4800/QĐ-BYT Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế Bộ y tế Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế 12/10/2021

Quyết định Ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19″.

Chi tiết Quyết định kèm theo đây.

17 Số 1661/QĐ-TTg Quyết định số 1661/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Bộ Y tế Thủ tướng Chính phủ Quyết đinh của Thủ tướng Chinh phủ 04/10/2021

Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ tướng Chinh phủ Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Bộ Y tế

Chi tiết Quyết định kèm theo tại đây

18 Số 1660//QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 – 2025 Chính phủ Quyết đinh của Thủ tướng Chinh phủ 02/10/2021

Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025

Xem chi tiết Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 tại đây

19 Số 4481/BCT-TTTN Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết 4 nhóm hàng hóa thiết yếu được lưu thông trong những ngày giãn cách Bộ Công Thương Công văn 27/7/2021

Ngày 27/7/2021 Bộ Công Thương ban hành công văn 4481/BCT-TTTN hướng dẫn mới nhất về hàng hóa nào được coi là hàng thiết yếu và được phép lưu thông khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Cụ thể, danh mục hàng hoá thiết yếu được phép lưu thông do Bộ Công Thương hướng dẫn gồm 4 nhóm, xem văn bản kèm theo tại đây

 

20 Số 5753/BYT-MT Bộ Y tế ban hành công văn số: 5753/BYT-MT hướng dẫn việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hoá. Bộ y tế Công văn 19/7/2021

Ngày 19/7/2021 Bộ Y tế ban hành công văn số: 5753/BYT-MT về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa.

Xem công văn ttại đây

21 Số 38/2021/NĐ-CP Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo Chính phủ Nghị định 29/3/2021

Chính phủ ban hành Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Cụ thể, tại điểm c, khoản 1 Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CPphạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng đối với hành vi sau đây:

c) Quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tui; thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tui; bình bú và vú ngậm nhân tạo;

22 Số 23/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2121-2030 Chính phủ Quyết đinh của Thủ tướng Chinh phủ 07/1/2021

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2121-2030

Chi tiết Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/1/2021 tại đây

 

23 Số 29/2020/TT-BYT Thông tư của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật Bộ y tế Thông tư 31/12/2020

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH

Chi tiết Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của BỘ Y TẾ tại đây

24 Số 13/2020/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn chi tiết về thức ăn chăn nuôi, điều kiện chăn nuôi Chính phủ Nghị định 21/1/2020

Nghị định 13/2020/NĐ-CP ban hành ngày 21/1/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, trong đó quy định cụ thể về thức ăn chăn nuôi, điều kiện chăn nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 05/03/2020.

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP

 

 

 

25 Số 05/CT-BCT Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19. Bộ Công Thương Chỉ thị của Bộ trưởng 26/2/2020

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị khẩn số 05/CT-BCT ngày 26/2/2020 về việc triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19.

Chi thi 05 CT-BCT

 

 

26 Số 31/2019/TT-BYT Thông tư của Bộ Y tế quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường. Bộ y tế Thông tư 05/12/2019

Thông tư số 31/2019/TT-BYT quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường.

Tải Thông tư tại đây

 

 

 

 

 

27 Số 24/2019/TT-BYT Thông tư số 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm Bộ y tế Thông tư Ngày 30/8/2019

Ngày 30/8/2019 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm

Tải Thông tư tại đây

Tải Phụ lục 1

Tải Phụ lục 2A

Tải Phụ lục 2B

Tải Phụ lục 3

Tải Phụ lục 4

Tải Ghi chú

 

 

 

 

28 Số 3965/QĐ-BKHCN Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11041-7:2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định Ngày 26/12/2018

Bộ trưởng KH&CN ban hành Quyết định số 3965/QĐ-BKHCN về việc công bố TCVN 11041-7:2018 về Nông nghiệp hữu cơ – Phần 7: Sữa hữu cơ

Sữa hữu cơ –  tcvn11041-7-2018

 

 

29 Số 05/2019/TT-BKHCN Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Ngày 26/6/2019

Thông tư Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Tải Thông tư tại đây

 

 

 

 

 

 

30 Số 18/2019/TT-BYT Thông tư của Bộ Y tế Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bộ y tế Thông tư Ngày 17/7/2019

Bộ Y tế ban hành Thông tư Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Tải nội dung Thông tư tại đây

 

 

 

 

 

31 Số 53/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững Chính phủ Nghị quyết Ngày 17/7/2019

Nghị quyết về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững

Tải nội dung Nghị quyết tại đây

 

 

 

32 1325A/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương Ban hành danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Bộ Công Thương Quyết địnhquyết định của Bộ trưởng 20/5/2019

Quyet dinh cong bo danh muc mat hang kem theo ma HS

Phu luc QD cong bo danh muc ma HS (ky ban hanh)

 

 

 

 

33 Số 1783/QĐ-BYT Logo cho sản phẩm sữa phục vụ chương trình sữa học đường Bộ y tế Quyết định 13/5/2019

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Logo cho sản phẩm sữa phục vụ chương trình sữa học đường

QD 1783 (Logo) (1)

 

 

 

 

 

34 Số 1181/QĐ-BYT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. Bộ y tế quyết định của Bộ trưởng 29/3/2019

Ngày 29/3/2019 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1181/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Tải nội dung Quyết định tại đây

QĐ TTHC NĐ 69 về cấp CFS (1) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN và Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu được Bộ Công Thương chỉ định kể từ ngày 31/3/2019 Bộ Công Thương 2019

Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN và Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu được Bộ Công Thương chỉ định kể từ ngày 31/3/2019. (File kèm theo)

Danh sách CSKN

Danh sách CQKT

 

 

36 Số 274/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia Chính phủ Quyết đinh của Thủ tướng Chinh phủ 12/3/2019

Xem ở file đính kèm

QĐ TTg về Cổng dịch vụ công quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

37 Số 25/NQ-HHS Nghị quyết của BCH Hiệp hội Sữa Việt Nam 2/2019 Hiệp hội Sữa Việt Nam Nghị quyết của BCH 28/2/2019

Ngày 28/2/2019, BCH Hiệp hội Sữa Việt Nam đã có Nghị quyết số 25/NQ-HHS

Nghi quyet BCH 2019

 

38 Số 23/2019/NĐ-CP Nghị đinh của Chính phủ Về hoạt động triển lãm Chính phủ Nghị định 26/2/2019

Nghị định của Chính phủ số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/2/2019 Về hoạt động triển lãm

Tải nội dung Nghị định tại đây

 

 

 

39 Quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan Tp. Hải Phòng và Hiệp hội Sữa Việt Nam Cục Hải quan Hải Phòng và Hiệp hội Sữa Việt Nam Quy chế phối hợp 21/2/2019

Quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan Tp. Hải Phòng và Hiệp hội Sữa Việt Nam về việc xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp thuộc Hiệp hội làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Tp. Hải Phòng

 

IMG_20190225_0001 (3)IMG_20190225_0002 (1)IMG_20190225_0003 (1)IMG_20190225_0004 (1)IMG_20190225_0005 (1)IMG_20190225_0006

 

 

 

 

 

 

 

40 Số: 07 /2019/TT-BTC Thông tư Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp Bộ Tài Chính Thông tư 2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp

Thong tu 07 TCHQ

 

 

41 Số 35/2018/TT-BNNPTNT Thông tư của Bộ NN-PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thông tư 2018

Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 và Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tải nội dung Thông tư tại đây

 

 

 

 

 

42 Số 1677/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Chính phủ Quyết định 2018

Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục Mầm non giai đoạn 2018 – 2025

quyet-dinh-1677-qd-ttg-2018-de-an-phat-trien-giao-duc-mam-non-giai-doan-2018-2025

 

 

 

 

43 Số 43/2018/TT-BCT Thông tư Bộ Công Thương Thông tư 2018

Thông tư Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

thong-tu-43-2018-tt-bct-ve-quan-ly-an-toan-thuc-pham-thuoc-trach-nhiem-cua-bo-cong-thuong

 

 

44 Số 42/2018/TT-BCT Thông tư Bộ Công Thương Thông tư 2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di-lân

thong-tu-42-2018-tt-bct-bo-cong-thuong

 

 

45 Số 155/2018/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Chính phủ Nghị định 2018

Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

ND-155.signed-(1)

 

 

46 Số 39/2018/TT-BCT Thông tư Bộ Tài Chính Thông tư 2018

Thông tư Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

thong-tu-39-2018-tt-bct-quy-dinh-kiem-tra-xac-minh-xuat-xu-hang-hoa-xuat-khau

 

 

47 Số 25/2018/TT-BYT Thông tư Bộ y tế Thông tư 2018

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

thong-tu-25-2018-tt-byt-bo-y-te

 

 

48 Số 109/2018/ND-CP Nghị định của Chính phủ Chính phủ Nghị định 2018

Nghị định của Chính phủ quy định về Nông nghiệp hữu cơ

nghi-dinh-109-2018-nd-cp-ve-nong-nghiep-huu-co

 

 

 

 

49 Số 15/2018/NĐ-CP Nghị định Chính phủ Nghị định 2018

Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

nghi-dinh-15-2018-nd-cp-chinh-phu

 

 

50 Số 01/2018/TT-BNN-PTNT Thông tư Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thông tư 2018

Thông tư Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam

thong-tu-01-2018-tt-bnnptnt-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon

 

 

 

 

51 Số 29/2017/TT-BNNPTNT Thông tư ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 01-186: 2017/BNNPTNT về sữa tươi nguyên liệu Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2017/TT-BNNPTNT của Bộ NN-PTNT

thong-tu-29-2017-tt-bnnptnt-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon

 

 

 

52 Số 1819/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quyết định 2017

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp 2017-2020

Quyet-dinh-1819-QD-TTg

 

 

 

53 Số 119/2017/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Chính phủ Nghị định 2017

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

nghi-dinh-119-2017-nd-cp

 

 

54 DT 3 - TCVN 11041-4:2017 Tiêu chuẩn quốc gia Bộngành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ATTP 2017

Tiêu chuẩn quốc gia nông nghiệp hữu cơ

quyet-dinh-3883-qd-bkhcn-2018-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-nong-nghiep-huu-co (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

55 DT 3 - TCVN 11041-3:2017 Tiêu chuẩn quốc gia Bộngành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ATTP 2017

Tiêu chuẩn quốc gia nông nghiệp hữu cơ

56 DT 3 - TCVN 11041-1:2017 Tiêu chuẩn quốc gia Bộngành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ATTP 2017

Tiêu chuẩn quốc gia nông nghiệp hữu cơ

57 Số 36/2017/TT-BYT Bãi bỏ Thông tư số 03/2017/TT-BYT ngày 23/3/2017 của Bộ Y tế Bộ y tế Thông tư 2017

Bãi bỏ Thông tư số 03/2017/TT-BYT ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.

58 Số 03/2017/TT-BYT Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng Bộ y tế Thông tư 2017

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng

59 Số 5450/QĐ-BYT Quyết định của Bộ trưởng Bộ y tế Quyết định 2016

Quy định tạm thời đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020

qdb-2016-5450-1

 

 

60 Số 02/VBHN-BYT Văn bản hợp nhất Thông tư Bộ y tế Thông tư 2015

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm

van-ban-hop-nhat-thong-tu-huong-dan-quan-ly-phu-gia-thuc-pham

 

 

61 QCVN 01-151: 2017/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở vắt sữa và thu gom sữa tươi – yêu cầu để bảo đảm an toàn thực phẩm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở vắt sữa và thu gom sữa tươi – yêu cầu để bảo đảm an toàn thực phẩm ban hành theo Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 6 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QCVN 01-151-2017-BNNPTNT đảm bảo an toàn thực phẩm

 

 

 

62 Số 26/CT-TTg (2017) Chỉ thị của Chính phủ Chính phủ Chỉ thị 2017

Chỉ thị về tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp

63 Số 20/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Chính phủ Chỉ thị 2017

Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

20_CT-TTg

 

 

64 Số 08/2017/TT-BCT Thông tư Bộ Công Thương Thông tư 2017

Thông tư Quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

thong-tu-08-2017-tt-bct-ve-dang-ky-gia-ke-khai-gia-sua-va-thuc-pham-chuc-nang-cho-tre-em-duoi-06-tuoi

 

 

 

65 Số 43/2017/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Chính phủ Nghị định 2017

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về nhãn hàng hóa

nghi-dinh-43-2017-nd-cp-chinh-phu

 

 

 

66 Số 52/2015/TT-BYT Thông tư Bộ y tế Thông tư 2015

Thông tư Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

thong-tu-52-2015-tt-byt-ve-kiem-tra-an-toan-thuc-pham-thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-doi-voi-thuc-pham-nhap-khau

 

 

67 Số 21/CT-BCT Chỉ thị Bộ Công Thương Chỉ thị 2015

Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương

chi-thi-21-ct-bct-bo-cong-thuong