Về “chung nhà” với Vinamilk, Vilico (VLC) báo lãi quý I/2020 tăng 30%

Tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ công ty con là Mộc Châu Milk với việc tổ chức lại hệ thống phân phối, tối ưu bán hàng và tiết giảm chi phí hoạt động.

Ảnh minh họa.

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (Vilico – mã  VLC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2020 với doanh thu tăng 13% so với cùng kỳ đạt 633 tỷ đồng. Giá vốn gần như đi ngang so với cùng kỳ giúp lợi nhuận gộp tăng đến 66% lên gần 178 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng gần 40% lên 16,2 tỷ đồng chủ yếu từ lãi tiền gửi và tiền cho vay. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh, lần lượt 95% và 19% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các chi phí, Vilico lãi sau thuế gần 50 tỷ đồng, tăng 30% so với quý I/2019. Theo giải trình từ phía công ty, kết quả này có được chủ yếu đến từ tăng trưởng lợi nhuận của công ty con là Mộc Châu Milk với việc tổ chức lại hệ thống phân phối, tối ưu bán hàng và tiết giảm chi phí hoạt động.

Năm 2020, Vilico đề ra kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hợp nhất 2.909 tỷ đồng, tăng 12% và lợi nhuận sau thuế ước đạt 160 tỷ đồng, giảm 10% so với năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự kiến ở mức 6%. Với kết quả đạt được trong quý đầu tiên, công ty đã thực hiện được 22% kế hoạch doanh thu và 31% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

 

[searchandfilter id="2529"]