Vinamilk muốn thu hơn 62.000 tỷ đồng năm nay

Nếu thực hiện thành công kế hoạch này, đây sẽ là mức doanh thu cao kỷ lục mà nhà sản xuất và tiêu thụ sữa lớn nhất thị trường Việt Nam ghi nhận được.

Theo tài liệu họp cổ đông năm 2021, Công ty CP Sữa Việt Nam – Vinamilk (VNM) dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 62.160 tỷ đồng, tương đương cao hơn 4% so với số thực hiện năm 2020.

Đây cũng là mức doanh thu kế hoạch cao nhất từ trước đến nay mà ban lãnh đạo Vinamilk từng đặt ra.

Xét theo giá trị tuyệt đối, doanh thu kỳ vọng năm nay của Vinamilk tương đương doanh nghiệp phải ghi nhận khoảng 170 tỷ đồng mỗi ngày.

Đáng chú ý, với kế hoạch doanh thu tăng hơn 2.400 tỷ năm nay, Vinamilk lại chỉ trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 13.690 tỷ đồng, tăng 1,3% so với năm 2020. Thậm chí, lợi nhuận sau thuế cả năm dự kiến là 11.240 tỷ đồng, tăng chưa tới 0,04% so với năm liền trước.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo doanh nghiệp vẫn trình cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG NĂM CỦA VINAMILK

Trong đó, HĐQT đề xuất tạm ứng đợt 1 vào tháng 9/2021 vơi tỷ lệ 15% bằng tiền mặt (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VNM nhận về 1.500 đồng); đợt chi trả cổ tức tiền mặt đợt 2 sẽ diễn ra vào cuối tháng 2/2020 với tỷ lệ 14% (tương đương 1.400 đồng/cổ phiếu).

Số cổ tức còn lại của năm 2021 sẽ do đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 quyết định.

Trong năm liền trước, với mức lợi nhuận sau thuế 11.236 tỷ đồng, tăng 6%, Vinamilk cũng đã trình cổ đông kế hoạch cổ tức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (sau khi trừ lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông thiểu số).

Trong đó, công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức 2 đợt với tổng tỷ lệ 30% vào tháng 9/2020 và tháng 1/2021. Tổng số tiền đã chi trả cổ tức là 5.573 tỷ.

Dự kiến đến tháng 6/2021 tới, Vinamilk sẽ chi trả cổ tức đợt 3 cho cổ đông với tỷ lệ 11%, ước tính tổng số tiền chi ra cho cổ tức đợt 3 là 2.299 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền công ty chi ra để trả cổ tức năm 2020 là 7.871 tỷ đồng, tương đương 71% lợi nhuận sau thuế phân phối cho cổ đông công ty mẹ và tỷ lệ chi trả theo mệnh giá là 41%.

Quang Thắng

Nguồn: zingnews.vn

[searchandfilter id="2529"]