ASEAN – Mỹ cam kết thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

ASEAN – Mỹ cam kết thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện có ý nghĩa thực chất, hiệu quả và cùng có lợi tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Mỹ lần thứ 10 vào tháng 11.2022 và trông đợi sớm hoàn thành các thủ tục cần thiết, theo tuyên bố chung tại Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ ngày 13.5, tại Washington D.C, Mỹ.