”Chìa khóa” giúp gia tăng giá trị doanh nghiệp

Những năm qua, các doanh nghiệp Việt Nam luôn chú trọng xây dựng thương hiệu, trong đó nhiều đơn vị đã tạo được dấu ấn trong lòng người tiêu dùng tại thị trường nội địa cũng như quốc tế. Nhưng xây dựng được thương hiệu đã khó, giữ vững và phát triển thương hiệu lại càng khó hơn. Do đó, mỗi doanh nghiệp phải không ngừng nỗ lực, tạo dựng niềm tin với khách hàng để xây dựng thương hiệu, đây là “chìa khóa” giúp gia tăng giá trị doanh nghiệp.