Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam thỏa thuận mua bán điện mặt trời (PPA)

Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam vừa có thông báo về việc ký kết Thỏa thuận Mua Bán Điện Mặt Trời (PPA) với Marubeni Green Power Vietnam, sử dụng các hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà kho tại nhà máy của chúng tôi tại tỉnh Thái Nguyên. Thỏa thuận này dự kiến ​​sẽ giúp giảm thiểu khoảng 610 tấn khí thải nhà kính mỗi năm.

 Hơn nữa, dự án này là một phần của “Dự án Hỗ trợ Cơ sở vật chất trong Chương trình Hỗ trợ Hệ thống Tín dụng Song phương năm tài chính 2023” (*) của Bộ Môi trường, và sẽ được triển khai với sự hợp tác của Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản.Tập đoàn Morinaga Milk Industry đặt mục tiêu giảm thiểu tác động môi trường của toàn bộ chuỗi cung ứng và đang nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, chẳng hạn như giảm thiểu khí thải nhà kính từ chuỗi cung ứng, với mục tiêu đạt mức trung hòa carbon vào năm 2050.

Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi các hoạt động tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo phù hợp với chính sách của Tập đoàn Morinaga Milk Industry, góp phần giảm phát thải khí nhà kính.


(*)Tổng quan về “Dự án Hỗ trợ Cơ sở vật chất trong Chương trình Hỗ trợ Hệ thống Tín dụng Song phương (JCM: Joint Crediting Mechanism)”: Dự án này nhằm thực hiện các sáng kiến sử dụng các công nghệ giảm phát thải carbon để giảm khí thải nhà kính ở các nước đang phát triển. Hoạt động này bao gồm đo lường, báo cáo và xác minh (MRV). Cùng với việc giảm phát thải khí nhà kính ở các nước đang phát triển, dự án nhằm mục tiêu đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính cho các nước đối tác thông qua JCM.

Nguồn: morinaga-nf.com.vn

[searchandfilter id="2529"]