Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam điều chỉnh giá bán sản phẩm từ 29/4/2021

Theo đó, các sản phẩm của Công ty Vinamilk bằng hộp thiếc và hộp giấy điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5%; thời gian thực hiện từ 29/4/2021.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢNG KÊ THÔNG BÁO GIÁ BÁN LẺ TRONG NƯỚC
STT Tên hàng hóa,
dịch vụ
Quy cách, chất lượng Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT)
1 SB Optimum Gold 1 Hộp Thiếc 400g                         228,008
2 SB Optimum Gold 2 Hộp Thiếc 400g                         225,577
3 SB Optimum Gold 3 Hộp Thiếc 400g                         217,151
4 SB Dielac Alpha 1 Hộp Thiếc 400g                         145,574
5 SB Dielac Alpha 2 Hộp Thiếc 400g                         141,306
6 SB Dielac Alpha 3 Hộp Thiếc 400g                         126,181
7 SB Dielac Alpha 3 Hộp Thiếc 400g                          93,159
8 SB Dielac Alpha 4 Hộp Thiếc 400g                          93,852
9 SB Dielac Alpha 1 Hộp Thiếc 900g                         233,431
10 SB Dielac Alpha 2 Hộp Thiếc 900g                         242,891
11 SB Dielac Alpha 3 Hộp Thiếc 900g                         215,655
12 SB Dielac Alpha 4 Hộp Thiếc 900g                         215,655
13 SB Dielac Alpha 3 Hộp Thiếc 1500g                         341,836
14 SB Dielac Alpha 4 Hộp Thiếc 1500g                         340,681
15 SB Dielac Alpha Gold IQ 1 Hộp Thiếc 400g                         172,821
16 SB Dielac Alpha Gold IQ 2 Hộp Thiếc 400g                         167,860
17 SB Dielac Alpha Gold IQ 1 Hộp Thiếc 900g                         341,946
18 SB Dielac Alpha Gold IQ 2 Hộp Thiếc 900g                         328,207
19 SB Dielac Alpha Gold IQ 3 Hộp Thiếc 900g                         298,199
20 SB Dielac Alpha Gold IQ 4 Hộp Thiếc 900g                         290,917
21 SB Dielac Alpha Gold IQ 3 Hộp Thiếc 1500g                         445,852
22 SB Dielac Alpha Gold IQ 4 Hộp Thiếc 1500g                         435,226
23 SB Dielac Grow 1+ Hộp Thiếc 900g                         277,640
24 SB Dielac Grow 2+ Hộp Thiếc 900g                         270,952
25 SB Dielac Grow Plus 1+ Hộp Thiếc 900g                         358,336
26 SB Dielac Grow Plus 2+ Hộp Thiếc 900g                         355,916
27 SB Dielac Grow Plus 1+ Hộp Thiếc 1500g                         560,373
28 SB Dielac Grow Plus 2+ Hộp Thiếc 1500g                         556,446
29 SB Dielac Grow Plus (Xanh) 1+ Hộp Thiếc 900g                         281,798
30 SB Dielac Grow Plus (Xanh) 2+ Hộp Thiếc 900g                         279,378
31 SB Dielac Grow Plus có Tổ Yến Hộp Thiếc 850g                         404,063
32 SB Optimum Gold 1 Hộp Thiếc 800g                         396,671
33 SB Optimum Gold 2 Hộp Thiếc 800g                         387,431
34 SB Optimum Gold 3 Hộp Thiếc 850g                         398,860
35 SB Optimum Gold 4 Hộp Thiếc 850g                         370,227
36 SB Optimum Gold 3 Hộp Thiếc 1450g                         646,382
37 SB Optimum Gold 4 Hộp Thiếc 1450g                         600,083
* Ghi chú: Điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5%; thời gian áp dụng từ ngày 29/4/2021

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢNG KÊ THÔNG BÁO GIÁ BÁN LẺ TRONG NƯỚC
STT Tên hàng hóa,
dịch vụ
Quy cách, chất lượng Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT)
1 Bột AD Ridielac Gold gạo sữa Hộp Thiếc 350g                            71,500
2 Bột AD Ridielac Gold Cá Hồi BCX Hộp Thiếc 350g                            99,990
3 Bột AD Ridielac Gold Yến Mạch Sữa Hộp Thiếc 350g                            91,080
4 Bột AD Ridielac Gold gạo T.cây Hộp giấy 200g                            54,120
5 Bột AD Ridielac Gold Cá Hồi BCX Hộp giấy 200g                            65,560
6 Bột AD Ridielac Gold Yến Mạch Gà Đậu HL Hộp giấy 200g                            66,660
7 Bột AD Ridielac Gold bò rau củ Hộp Thiếc 350g                            90,970
8 Bột AD Ridielac Gold heo bó xôi Hộp Thiếc 350g                            90,970
9 Bột AD Ridielac Gold heo cà rốt Hộp Thiếc 350g                            90,970
10 Bột AD Ridielac Gold gà rau củ Hộp Thiếc 350g                            90,970
11 Bột AD Ridielac Gold Lươn CR ĐX Hộp Thiếc 350g                            90,970
12 Bột AD Ridielac Gold bò rau củ Hộp giấy 200g                            58,190
13 Bột AD Ridielac Gold heo bó xôi Hộp giấy 200g                            58,190
14 Bột AD Ridielac Gold heo cà rốt Hộp giấy 200g                            58,190
15 Bột AD Ridielac Gold gà rau củ Hộp giấy 200g                            58,190
16 Bột AD Ridielac Gold Lươn CR ĐX Hộp giấy 200g                            58,190
17 Bột AD Ridielac Gold gạo sữa Hộp giấy 200g                            47,960
18 Bột AD Ridielac Gold 3 Vị Ngọt Hộp giấy 200g                            56,210
19 Bột AD Ridielac Gold 4 Vị Mặn Hộp giấy 200g                            65,560
20 Bột AD Ridielac Gold Yến Mạch Sữa Hộp giấy 200g                            59,290
21 SUDD Dielac Grow Hộp giấy 180ml                            12,122
22 SUDD Dielac Grow Hộp giấy 110ml                              8,162
23 SUDD Dielac Alpha Gold IQ Hộp giấy 180ml                            12,122
24 SUDD Dielac Alpha Gold IQ Hộp giấy 110ml                              7,997
25 SUDD Dielac Grow Plus Hộp giấy 180ml                            12,122
26 SUDD Dielac Grow Plus Hộp giấy 110ml                              8,162
27 SUDD Optimum Gold Hộp giấy 180ml                            14,971
28 SUDD Optimum Gold Hộp giấy 110ml                              8,910
29 SUDD Dielac Grow Plus có Tổ Yến Hộp giấy 180ml                            15,136
30 SUDD Dielac Grow Plus có Tổ Yến Hộp giấy 110ml                              9,658
*Ghi chú: Điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5%; thời gian thực hiện từ 29/4/2021

Nguồn: moit.gov.vn