Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 30/3/2022, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến.

Đại hội cổ đông của Mộc Châu Milk được tổ chức theo hình thức online tại 2 đầu cầu Hồ Chí Minh và Mộc Châu, Sơn La

Nhận được sự đồng thuận cao từ các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung quan trọng như sau:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Năm 2021 là một năm với nhiều biến động đối với môi trường kinh doanh toàn cầu và Việt Nam. Đội ngũ Ban Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, dưới sự chỉ đạo đồng hành của Hội đồng quản trị, đã có những nỗ lực vượt bậc và đạt được kết quả tốt không chỉ vượt kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông đề ra, mà còn gia tăng niềm tin yêu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm Mộc Châu Milk trên khắp lãnh thổ Việt Nam.

Doanh thu thuần đạt 2.926 tỷ đồng, tăng hơn 3,6% và lợi nhuận sau thuế đạt 319,1 tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm 2020. Trong năm 2021, Mộc Châu Milk tiếp tục nâng cao chất lượng sữa nguyên liệu, củng cố hệ thống phân phối bán hàng, linh động trong việc điều phối kế hoạch sản xuất, đảm bảo cung ứng hàng hóa và tập trung thực hiện các dự án đầu tư phát triển giai đoạn 2020 – 2024.

Mộc Châu Milk tiếp tục có những tiến bộ toàn diện về phát triển thương hiệu, hệ thống quản trị được cải thiện theo hướng hiện đại, đáp ứng quy mô phát triển ngày càng lớn mạnh. Bên cạnh đó, các dự án lớn tại Mộc Châu cũng được xúc tiến triển khai để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao vị thế của Mộc Châu Milk tại thị trường sữa phía Bắc. Đây là những lợi ích “kép” để Mộc Châu Milk phát huy được nội lực và thế mạnh sẵn có của mình nhằm phát triển bền vững, đem lại nhiều lợi ích cho địa phương và bà con nông dân tại tỉnh.

 2. Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Doanh thu thuần đạt 3.122 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 343,5 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng doanh thu 6,7% và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 7,6% so với cùng kỳ.

Doanh thu Quý 1 năm 2022 ước đạt 664,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Công ty ước đạt 79 tỷ đồng, tương ứng tăng 6,9% và 59,7% so với cùng kỳ.

Các giải pháp kinh doanh năm 2022 của Mộc Châu Milk tập trung hướng tới những mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, nhằm củng cố và phát huy những giá trị cốt lõi trên nền tảng nội lực vững chắc sẵn có. Với tinh thần đó, Hội đồng quản trị Công ty đã đặt ra mục tiêu nhiệm vụ cho năm 2022 và những năm tới:

– Tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm sữa, tăng tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường. Tập trung mạnh vào công tác nghiên cứu cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong ngành sữa tươi, sữa chua uống, sữa trái cây và ngành hàng lạnh.

– Định hướng phát triển phân khúc sản phẩm cao cấp thông qua việc nghiên cứu tung các dòng sản phẩm sữa bổ sung lợi khuẩn, tăng hàm lượng protein…để góp phần gia tăng doanh thu cho công ty, nâng tầm thương hiệu Mộc Châu Milk trong ngành hàng sữa tại thị trường Việt Nam.Mộc Châu Milk tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm sữa nhằm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng

– Tập trung mở rộng phân phối kênh truyền thống và kênh hiện đại, gia tăng phân phối thêm các sản phẩm tiềm năng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng thành thị.

– Tiếp tục xúc tiến thực hiện dự án Tổ hợp thiên đường sữa Mộc Châu. Dự kiến khởi công vào Q2/2022, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng bao gồm dự án mở rộng quy mô đàn bò tại trang trại hiện hữu và xây dựng nhà máy sữa Mộc Châu 2. Trong đó:

– Dự án mở rộng quy mô đàn bò tại trang trại hiện hữu của Mộc Châu Milk được thực hiện qua 2 hạng mục, bao gồm nâng cấp trang trại hiện hữu lên 2.000 con và đầu tư trang trại bò sữa 4.000 con kết hợp với du lịch sinh thái. Tổng quy mô đầu tư lên đến 1.150 tỷ đồng.

– Nhà máy sữa Công nghệ cao Mộc Châu 2 có vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 1.000 tỷ đồng với quy mô 500 nghìn lít/ngày). Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động trong 2-3 năm tới, giúp gia tăng sản lượng cũng như thị phần cho Mộc Châu Milk.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Công ty dự kiến chính sách cổ tức bằng tiền trong năm tài chính 2022 tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế. Mức cổ tức này thể hiện cam kết của Công ty đối với nhà đầu tư và cổ đông trong việc duy trì chính sách cổ tức cao bằng tiền mặt.

Bên cạnh đó, Công ty cũng trích quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế, trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế.

4. Thành viên HĐQT:

Ông Hoàng Văn Chất được bầu bổ sung làm thành viên độc lập của HĐQT Mộc Châu Milk, nhiệm kỳ 2020 – 2024

Đại hội thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Anh Tuấn, đồng thời phê chuẩn kết quả bầu bồ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 đối với Ông Hoàng Văn Chất. Ông Hoàng Văn Chất sinh năm 1959, từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La. Như vậy, HĐQT của Mộc Châu Milk nhiệm kỳ 2020 – 2024 bao gồm các thành viên sau:

  • Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT
  • Ông Phạm Hải Nam – Thành viên HĐQT, TGĐ
  • Ông Trịnh Quốc Dũng – Thành viên HĐQT
  • Ông Nguyễn Quang Trí – Thành viên HĐQT
  • Ông Hoàng Văn Chất – Thành viên HĐQT

5Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cũng trình Đại hội thông qua những vấn đề quan trọng khác:

Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty, sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Nguồn: mcmilk.com.vn