Công ty TNHH Nestle Việt Nam công bố giá của 03 sản phẩm mới

Mức giá của 03 sản phẩm mới được thực hiện từ ngày 15/11/2021.

Cụ thể: 
STT Tên hàng hóa,
dịch vụ
Quy cách, chất lượng Đơn vị tính Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT)
1 Nestle Nan Infinipro A2 1 800g Hộp 675,000
2 Nestle Nan Infinipro A2 2 800g Hộp 675,000
3 Nestle Nan Infinipro A2 3 800g Hộp 600,000

Nguồn: moit.gov.vn