Công ty TNHH Nestle Việt Nam thông báo giá bán lẻ từ 01/6/2020

Công ty TNHH Nestle Việt Nam thông báo giá bán lẻ từ 01/6/2020

Cụ thể:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Quy cách, chất lượng

Mức giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT)

Ghi chú

1

Nan Optpro

180 ml

15,000

Sản phẩm mới

2

 Nan Optpro

115 ml

 

 

Nguồn: moit.gov.vn