Hà Nội: Hàng hóa dồi dào, người dân không lo tích trữ