Kết nối cung – cầu, đưa nông sản chất lượng cao đến người dân thủ đô

Hà Nội cần hỗ trợ nông sản từ các tỉnh để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng. Ảnh: Vũ Long