Mộc Châu Milk trình chia cổ tức 2021 tỷ lệ 25%, kế hoạch lãi 2022 đạt 344 tỷ đồng

Nhìn lại năm 2021, doanh nghiệp đạt 2.926 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3,6%; lợi nhuận sau thuế 319 tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm trước nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh (lãi tiền gửi).

Tại thời điểm cuối năm, công ty sữa có 1.657 tỷ đồng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Vào đầu năm 2021, Mộc Châu Milk đã hoàn tất phát hành 43,2 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược và cán bộ công nhân viên để tăng vốn lên 1.100 tỷ đồng.

Với kết quả này, HĐQT đề xuất chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%, tương đương với mức thanh toán 275 tỷ đồng. Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 10% vào cuối năm trước. Kế hoạch chia cổ tức còn lại được ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách và chi trả.

Mộc Châu Milk thông tin đã năm trước đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của tỉnh Sơn La cho dự án mở rộng quy mô trung tâm giống bà sữa Mộc Châu và tổ hợp trang trại sinh thái, bò sữa công nghệ cao Mộc Châu.

Thùy Yên

Nguồn: ndh.vn

[searchandfilter id="2529"]