Mộc Châu Milk ước lãi quý I tăng gần 60% lên 79 tỷ đồng

ms-lien-9167-1648609335.png

Bà Mai Kiều Liên chia sẻ tại đại hội. Ảnh: Chụp màn hình

Theo lãnh đạo Mộc Châu Milk, doanh thu tăng trưởng theo đúng kế hoạch đề ra nhưng lợi nhuận sau thuế đột biến nhờ công ty được hưởng giá bao bì như giá của công ty mẹ Vinamilk (HoSE: VNM) từ tháng 5/2021, đơn giá giảm 14% so với trước đó. Sang đến quý II, lợi nhuận Mộc Châu Milk sẽ không còn tăng mạnh do đơn giá bao bì trở về mức bình thường khi so sánh cùng kỳ năm trước.

Bà Mai Kiều Liên nói thêm sau khi Mộc Châu Milk trở thành thành viên của Vinamilk thì được hưởng lợi giá nguyên liệu tốt hơn bởi khối lượng đấu thầu lớn thì được hưởng lợi mức giá cạnh tranh hơn khi Mộc Châu Milk đứng 1 mình.

Năm 2022, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu thuần tăng 6,7% lên 3.122 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 7,6% lên 343,5 tỷ đồng. Như vậy, sau quý đầu năm, Mộc Châu Milk thực hiện được 21,2% mục tiêu doanh thu thuần và 23% mục tiêu lợi nhuận năm.

Nhìn lại năm 2021, doanh nghiệp đạt 2.926 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3,6%; lợi nhuận sau thuế 319 tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm trước nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh (lãi tiền gửi).

Tại thời điểm cuối năm, công ty sữa có 1.657 tỷ đồng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Vào đầu năm 2021, Mộc Châu Milk đã hoàn tất phát hành 43,2 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược và cán bộ công nhân viên để tăng vốn lên 1.100 tỷ đồng.

Với kết quả này, HĐQT đề xuất và được cổ đông thông qua mức chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%, tương đương với mức thanh toán 275 tỷ đồng. Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 10% vào cuối năm trước. Kế hoạch chia cổ tức còn lại được ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách và chi trả.

Cuối cùng, đại hội thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Tuấn và bầu bổ sung ông Hoàng Văn Chất cho nhiệm kỳ 2020-2024. Ông Chất sinh năm 1959, từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Chủ tịch HĐQT Nhân dân tỉnh Sơn La.

Ngọc Điểm

Nguồn: ndh.vn

[searchandfilter id="2529"]