Nguồn hàng phục vụ Tết Tân Sửu 2021 đảm bảo dồi dào, ổn định

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và thiên tai gây thiệt hại nặng nề, dự báo nguồn hàng phục vụ Tết vẫn dồi dào, bình ổn giá. Ảnh: Vũ Long