Nhiều nhóm hàng tăng giá đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 1.2022 tăng

Giá thực phẩm giảm, nhưng có tới 9/11 nhóm hàng tăng giá đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 1.2022 tăng so với tháng trước. Ảnh minh họa: Vũ Long