NHỮNG KỲ VỌNG TỪ HỢP TÁC GIỮA TETRA PAK VÀ NHÀ MÁY ĐỒNG TIẾN

Từ sự đầu tư hợp tác giữa Tetra Pak và nhà máy Đồng Tiến, dây chuyền tách chiết vỏ hộp giấy được nâng cấp hơn không những cải thiện công suất mà còn chất lượng nguyên liệu sau tái chế, đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng cho ngành.
Khoản đầu tư này có ý nghĩa quan trọng bởi đây là lần đầu tiên một công ty cung ứng bao bì nước ngoài đầu tư trực tiếp vào việc xây dựng năng lực cho ngành tái chế tại Việt Nam.
Mời xem clip và tìm hiểu về khoản đầu tư triệu euro này!
[searchandfilter id="2529"]