Nửa đầu tháng 1-2022, doanh nghiệp FDI chiếm 70,5% tổng trị giá xuất khẩu

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 15 ngày đầu năm 2022 (từ ngày 1 đến 15-1) đạt 27,55 tỷ USD, giảm 7,21 tỷ USD (giảm 20,7%) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 12-2021. So với cùng kỳ năm 2021, giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 1-2022 tăng 5,1%.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong kỳ 1 tháng 1-2022 đạt 9,13 tỷ USD, chiếm 70,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước, giảm 29,4%, so với nửa cuối tháng 12-2021 và giảm 7,6% so với kỳ 1 tháng 1-2021. Trong khi đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa của nhóm này đạt 9,61 tỷ USD, giảm 7,3% so với nửa cuối tháng 12-2021 và tăng 7% so với nửa đầu tháng 1-2021, chiếm 65,8% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Trong kỳ 1 tháng 1 năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,64 tỷ USD.

THỦY HƯƠNG

Nguồn: hanoimoi.com.vn