Phát triển ngành sữa Việt Nam theo hướng bền vững

Sản xuất sữa ở Việt Nam không phải là một ngành sản xuất truyền thống, chăn nuôi bò sữa còn rất mới với nông dân Việt Nam. Hiện nay tổng mức sản xuất sữa của Việt Nam là 234.000 tấn, mới chỉ đáp ứng 22% nhu cầu trong nước nhưng đã giảm mức nhập khẩu sản phẩm sữa hàng năm từ 90% xuống còn 78%. Tuy nhiên, Việt Nam đã tích cực tham gia vào quá trình xây dựng chiến lược phát triển ngành sữa của khu vực. Những phát triển gần đây của ngành Sữa tại Việt Nam hoàn toàn phù hợp với chiến lược khu vực

Nguồn: vtc10@vtc.gov.vn

[searchandfilter id="2529"]