Tetra Pak công bố mục tiêu hành động nhằm chuyển đổi hệ thống lương thực

Tetra Pak công bố các tham vọng và mục tiêu nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi sang hệ thống lương thực an toàn, bền vững và linh hoạt hơn; tận dụng vai trò dẫn đầu của công ty trong ngành công nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm để tạo ra những thay đổi cấp bách.

Ông Charles Brand, Phó Chủ tịch Điều hành các Giải pháp & Thiết bị Chế biến, Tetra Pak, chia sẻ: “Chuyển đổi hệ thống lương thực đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng một tương lai vững vàng trước các biến động.

Hiện nay, những hệ thống này đang hoạt động kém hiệu quả và không bền vững, tạo ra hơn một phần ba (34%) lượng phát thải khí nhà kính (GHG) toàn cầu, trong khi một phần ba lượng thực phẩm được sản xuất bị lãng phí hoặc thất thoát. Hệ thống lương thực cũng không đáp ứng được nhu cầu của người dân khi 9% dân số thế giới phải đối mặt với nạn đói và 30% đang gặp tình trạng suy dinh dưỡng.

Ngoài ra, chuỗi giá trị thực phẩm đang gây ra nạn phá rừng và mất đa dạng sinh học, đồng thời được coi là vấn đề quan trọng thứ hai để chống biến đổi khí hậu chỉ sau nguồn năng lượng. Chúng ta không thể cắt giảm lượng thực phẩm, nhưng chúng ta có thể chuyển đổi hệ thống này theo hướng an toàn, linh hoạt và bền vững hơn.”

Ông Charles Brand, Phó Chủ tịch Điều hành các Giải pháp & Thiết bị Chế biến, Tetra Pak     

Tetra Pak đã xác định bốn hướng chính để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi hệ thống lương thực. Công ty cũng đã thiết lập các kế hoạch hành động và mục tiêu đo lường cụ thể cho từng hướng đi sao cho phù hợp với những thay đổi quan trọng trong việc chuyển đổi lương thực và đất đai do Liên minh Sử dụng Đất và Lương thực (FOLU) đề xuất.

Thứ nhất, Tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi sang ngành sữa bền vững hơn bằng cách giải quyết tác động môi trường của quá trình chế biến sữa, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng suất, lợi nhuận và sinh kế cho các nông hộ nhỏ. Mục tiêu: Giảm 50% lượng phát thải khí nhà kính trong thiết bị xử lý sữa ở nhiệt độ thường của công ty vào năm 2030; Tiếp cận 100.000 nông hộ sản xuất quy mô nhỏ trong vào năm 2030.

Thứ hai, Cải tiến để phát triển các nguồn thực phẩm mới, đặc biệt là các nguồn protein thay thế sử dụng ít tài nguyên hơn. Mục tiêu: Tăng gấp ba doanh số bán hàng của thiết bị và công nghệ xử lý thực phẩm mới và thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào năm 2030.

Thứ ba, Giảm thất thoát và lãng phí lương thực bằng cách phát triển các công nghệ chế biến thực phẩm giúp giảm lãng phí lương thực trong quá trình sản xuất, bao gồm các giải pháp mới để biến các dòng sản phẩm phụ có giá trị thấp có thể bị lãng phí thành các sản phẩm có giá trị gia tăng. Các giải pháp đóng gói tiệt trùng cũng giúp giảm lãng phí thực phẩm bằng cách bảo quản các sản phẩm dễ hỏng được lâu hơn. Mục tiêu: Đạt được mức giảm 50% thất thoát sản phẩm trong các dây chuyền xử lý theo phương pháp tốt nhất vào năm 2030.

Cuối cùng là mở rộng khả năng tiếp cận dinh dưỡng an toàn thông qua bao bì thực phẩm bền vững bằng cách thiết kế và triển khai các giải pháp đóng gói thực phẩm bền vững giúp đảm bảo chất lượng thực phẩm và cải thiện khả năng tiếp cận thực phẩm an toàn. Mục tiêu: Tăng khả năng tiếp cận toàn cầu đối với các thực phẩm an toàn, giàu dinh dưỡng thêm 2 tỷ lít vào năm 2030 thông qua các giải pháp đóng gói thân thiện với môi trường của chúng tôi.

Thông báo này được công bố cùng thời điểm Tetra Pak phối hợp với EY Parthenon ra mắt sách trắng. Bản báo cáo này nghiên cứu về những gì cần phải làm để hệ thống lương thực có thể duy trì tốt cả cho con người và hành tinh đến năm 2040.

Ông Charles Brand kết luận: “Tại Tetra Pak, chúng tôi không chỉ đưa ra những cam kết mà chúng tôi còn thúc đẩy một chương trình nghị sự mang tính cách mạng dựa trên việc nghiên cứu sâu sắc vấn đề. Chúng tôi đang đáp lại lời kêu gọi tham gia khu vực tư nhân tham gia chống biến đổi khí hậu bằng cách thể hiện cả tham vọng và kế hoạch chiến lược để hiện thực hóa chúng. Tại COP28 và còn xa hơn thế nữa, chúng tôi tự hào được hợp tác với các bên liên quan của chính phủ, các nhà hoạch định chính sách, các đối tác trong ngành, khách hàng và các chuyên gia để giúp chuyển đổi hệ thống lương thực và thúc đẩy thực phẩm phát triển.”

Huy Tưởng

Nguồn: tapchicongthuong.vn

[searchandfilter id="2529"]