Thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải mạnh mẽ