Vai trò của dinh dưỡng hợp lý và lối sống năng động cho học sinh tiểu học

Hội thảo khoa học “Vai trò của dinh dưỡng hợp lý và lối sống năng động cho học sinh tiểu học” diễn ra chiều 31/1 tại Hà Nội.
Đại diện hai đơn vị ký kết chương trình hợp tác truyền thông nâng cao nhận thức vai trò dinh dưỡng cho trẻ em, giai đoạn 2023 - 2025.
Đại diện hai đơn vị ký kết chương trình hợp tác truyền thông nâng cao nhận thức vai trò dinh dưỡng cho trẻ em, giai đoạn 2023 – 2025.

Hội thảo do Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức

Tại sự kiện này, các chuyên gia của Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã trình bày vai trò của chế độ dinh dưỡng và hoạt động thể lực với sự phát triển của học sinh tiểu học và kết quả nghiên cứu lâm sàng về “Hiệu quả của giáo dục thể chất kết hợp với sử dụng sản phẩm dinh dưỡng sữa lúa mạch NestléMilo lên tình trạng dinh dưỡng, tình trạng thể lực và trí lực của học sinh tiểu học tại Ninh Bình”.

Trong hội thảo, hai bên cũng đã công bố thỏa thuận hợp tác Truyền thông nâng cao nhận thức về vai trò của Dinh dưỡng hợp lý và tăng cường lối sống năng động; tăng cường trao đổi khoa học; Hợp tác nghiên cứu khoa học và can thiệp dinh dưỡng cộng đồng” giai đoạn 2023 – 2025 với mục tiêu tăng cường công tác truyền thông, giáo dục dinh dưỡng cho trẻ em và học sinh tuổi học đường.

Hội thảo nhận được sự quan tâm từ các chuyên gia đến từ Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, các cơ quan ban ngành. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác, tăng cường các hoạt động truyền thông về dinh dưỡng hợp lý và lối sống năng động, lành mạnh trên nền tảng khoa học; đồng thời cùng với các bên liên quan góp phần vào thực hiện mục tiêu Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021– 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021– 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 05/01/2022 trong đó có xác định rõ “Tăng cường công tác phối hợp liên ngành và vận động xã hội” và “Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục dinh dưỡng” là một trong những giải pháp chủ yếu góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến lược.

PV

Nguồn: giaoducthoidai.vn

 

[searchandfilter id="2529"]