Xuất siêu nông, lâm, thủy sản 2 tháng tăng khoảng 87%

Một số sản phẩm/nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng như cà phê, cao su, gạo, hồ tiêu, sữa và sản phẩm sữa, cá tra, tôm; gỗ và sản phẩm gỗ…

Theo Bộ NN&PTNT, qua 2 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt hơn 14,2 tỷ USD, tăng so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, xuất khẩu ước đạt 8 tỷ USD . Như vậy, giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản đạt gần 1,8 tỷ USD, tăng 86,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn chung trong 2 tháng qua, xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt trên 3,2 tỷ USD, tăng trên 10%; Thủy sản đạt gần 1,5 tỷ USD, tăng 47,2%; Lâm sản chính đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng 17%… Riêng nhóm sản phẩm chăn nuôi đạt 54,1 triệu USD, giảm 3,5%. Một số sản phẩm/nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng như cà phê, cao su, gạo, hồ tiêu, sữa và sản phẩm sữa, cá tra, tôm; gỗ và sản phẩm gỗ…

Về thị trường xuất khẩu, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tới các thị trường thuộc khu vực châu Á chiếm 39,5% thị phần; châu Mỹ 30,8%; châu Âu 13,9% còn lại là châu Đại Dương và châu Phi. Mỹ tiếp tục duy trì là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam, tiếp đến là thị trường Trung Quốc và Nhật Bản…/.