Công ty TNHH Nestle Việt Nam thông báo giá bán lẻ trong nước

Theo đó, Công ty TNHH Nestle Việt Nam điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5%; thực hiện từ ngày 01/7/2021.

Cụ thể:

Nguồn: moit.gov.vn