Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị định số 100/2014/NĐ-CP

Ngày 24/2/2016, Hiệp hội Sữa Việt Nam đã có văn bản số 15/CV-HHS gửi các doanh nghiệp sản xuất, chế biến kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa tại Việt Nam về việc đẩy mạnh việc thực hiện Nghị định số 100/2014/NĐ-CP. Nội dung công văn như sau:
Trong nhiều năm qua, sữa và các sản phẩm từ sữa luôn là nhóm mặt hàng nhạy cảm thu hút sự quan tâm theo dõi của dư luận trong nước, quốc tế và người tiêu dùng. Các cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành khá nhiều văn bản pháp luật liên quan đến việc sản xuất, chế biến kinh doanh, nhập khẩu nhóm sản phẩm này.Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh, sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo có hiệu lực từ ngày 01/3/2015 đã được các doanh nghiệp sản xuất chế biến kinh doanh sữa và sản phẩm từ sữa tìm hiểu và tuân thủ.

Để đảm bảo việc tuân thủ nghiêm túc Nghị định số 100/2014/NĐ- CP của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ,  Hiệp hội Sữa Việt Nam đề nghị:

– Từng doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 100/NĐ-CP

– Các doanh nghiệp có thể tự giám sát lẫn nhau và đôn đốc, nhắc nhở nhau cùng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật liên quan để giúp nhau cùng phát triển bền vững.

Hiệp hội Sữa Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý như Cục ATTP, Cục Quản lý cạnh tranh,… và tổ chức quốc tế : UNICEP, WHO, EUC, … kiểm tra các doanh nghiệp việc thực hiện Nghị định số 100/2014/NĐ-CP, nhằm nhắc nhở kịp thời việc tuân thủ chưa đúng quy định pháp luật giúp thị trường sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ tại Việt Nam ngày càng uy tín, phát triển và công bằng minh bạch. Tải công văn tại đây

VDA

[searchandfilter id="2529"]