Giá lương thực, thực phẩm ổn định hỗ trợ người dân chống dịch

Giá thịt lợn và nhiều mặt hàng thực phẩm ổn định. Ảnh: Vũ Long