Hội thảo Công nghệ 4.0 trong ngành sữa Việt Nam

 

Ngày 20/12/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Sữa Việt Nam phối hợp cùng  Học viện DigiNexus Việt Nam và iTrain Asia Singapore đã tổ chức Hội thảo “Công nghệ số 4.0 trong công nghiệp sữa – Áp dụng và Tác động”.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu các nguyên tắc cơ bản nhất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và các ảnh hưởng của việc áp dụng đối với ngành sữa Việt Nam. Các chuyên gia của iTrain Asia Singapore đã nêu rõ cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra sâu rộng và được các nguyên thủ cam kết áp dụng . Tại Việt Nam, Nghị quyết 52-NQ/TW 2019 của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã phản ánh cam kết của Việt Nam trong việc áp dụng công nghệ 4.0 trong phát triển kinh tế quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tại hội thảo, các khái niệm Công nghiệp 4.0 như công nghệ tự động hóa, Internet vạn vật, điện toán đám mây, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo lớn kết hợp với các cảm biến và hệ thống vật lý không gian mạng sẽ tạo ra các trang trại, nhà máy, hệ thống quản trị kinh doanh cuả tương lai. Bên cạnh các lợi ích mà cuộc cách mạng 4.0 mang lại, hội thảo cũng đề cập đến các tác động tiêu cực và các cơ hội mà công nghệ chuyển đổi số có thể mang đến các ngành công nghiệp trong đó có công nghiệp sữa.

Hiệp hội Sữa Việt Nam đã đề cập và yêu cầu các doanh nghiệp sữa ở Việt Nam tiếp tục làm việc với DigiNexus và iTrain Asia Singapore để triển khai áp dụng công nghệ chuyển đổi số để nâng cao hiệu suất sản xuất kinh doanh thông qua thay đổi phương thức quản lý từ khâu thức ăn chăn nuôi, chế độ chăm sóc và quản lý sức khỏe đàn bò sữa cho đến các nhà máy chế biến và hệ thống phân phối sản phẩm sữa.

Hiệp hội sữa Việt Nam và DigiNexus cam kết sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật cho các thành viên Hiệp hội sữa trong tương lai để thực hiện việc áp dụng công nghệ 4.0 nhanh và hiệu quả nhất.

VDA.