Sữa Mộc Châu chính thức về tay Vinamilk

Vinamilk đã nâng tỷ lệ sở hữu tại GTNFoods lên 75%, qua đó chính thức sở hữu thương hiệu Sữa Mộc Châu.

Sữa Mộc Châu chính thức về tay Vinamilk

Sữa Mộc Châu chính thức về tay Vinamilk

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa công bố đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần GTNFoods từ 43,17% lên 75% sau khi mua thêm khoảng 79,6 triệu cổ phiếu GTN.

Như vậy, GTNFoods đã trở thành công ty con của Vinamilk xét theo tỷ lệ sở hữu.

Được biết, GTNFoods đang sở hữu Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu – đơn vị sản xuất các sản phẩm sữa mang thương hiệu Sữa Mộc Châu.

Đồng nghĩa, Vinamilk đã thâu tóm thành công Sữa Mộc Châu.

Dựa theo lịch sử giao dịch thỏa thuận của cổ phiếu GTN, Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) ước tính rằng Vinamilk đã mua 79,6 triệu cổ phiếu trên với giá trung bình khoảng 22.800 đồng/cổ phiếu.

Tổng cộng, VCSC ước tính Vinamilk đã chi ra khoảng 3.400 tỷ đồng để thâu tóm 75% cổ phần của GTNFoods.

“Dù vậy, số vốn của Vinamilk chi ra cho thương vụ này có khả năng được giảm một phần một cách gián tiếp khi GTNFoods đang xin ý kiến cổ đông để thoái vốn toàn bộ khỏi 3 công ty con ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, dự kiến sẽ thu về số tiền khoảng 734 tỷ đồng”, VCSC cho hay.

Theo quan điểm của công ty chứng khoán này, hợp nhất GTNFoods sẽ không có tác động đáng kể ngay lập tức lên tình hình tài chính của Vinamilk do doanh thu và lãi ròng của GTNFoods khá nhỏ so với Vinamilk.

Tuy nhiên, VCSC nhấn mạnh rằng thâu tóm GTNFoods sẽ mang lại một số lợi ích cho Vinamilk trong dài hạn như gia tăng thị phần, gia tăng nguồn cung sữa đầu vào trong nước nhờ đàn bò sữa của Sữa Mộc Châu cũng như quỹ đất tiềm năng để mở rộng chăn nuôi bò sữa (Sữa Mộc Châu hiện đang sở hữu khoảng 3.000 con bò sữa và thu mua từ khoảng 20.000 con bò sữa khác từ các hộ nông dân liên kết so với con số lần lượt là khoảng 30.000 và hơn 120.000 của Vinamilk).

Ngoài ra, thương vụ M&A này cũng khiến các đối thủ cạnh tranh của Vinamilk không thể thâu tóm Sữa Mộc Châu.

[searchandfilter id="2529"]