Thị trường các tỉnh, thành phố có dịch phía Nam: Sức mua cao, bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa

Lam Giang
Nguồn: hanoimoi.com.vn