Cục Hải quan Tp. Hải Phòng và Hiệp hội Sữa Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp

Để triển khai thực hiện một số giải pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu được thông quan nhanh chóng, đặc biệt là xử lý những vướng mắc trong qúa trình làm thủ tục hải quan; ngày 21/2/2019 tại Cục Hải quan Tp. Hải Phòng, Cục Hải quan Hải Phòng và Hiệp hội Sữa Việt Nam đã tiến hành lễ ký văn bản Quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan Tp. Hải Phòng và Hiệp hội Sữa Việt Nam về việc xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp thuộc Hiệp hội làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

Theo đó, bản Quy chế đã thống nhất cơ chế phối hợp xử lý 4 nhóm vướng mắc và quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan hải quan Tp. Hải Phòng, trách nhiệm của Hiệp hội và các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Sữa Việt Nam trong quá trình giải quyết các vướng mắc khi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Hải Phòng. Hai bên cam kết sẽ chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung của bản Quy chế phối hợp để việc phối hợp đi vào thực chất và có hiệu quả.

 

VDA

 

 

 

[searchandfilter id="2529"]