Doanh nghiệp Việt vững bước trên hành trình đến net zero

Sau khi công bố chương trình hành động Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050 vào giữa năm 2023, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk đang liên tục cho thấy những bước tiến vững chắc, quyết liệt của doanh nghiệp, trên con đường thực hiện cam kết tiến đến Net Zero vào năm 2050. Việc có các doanh nghiệp lớn dẫn dắt đi tiên phong và đạt được những kết quả tích cực, sẽ có tác dụng thúc đẩy và lan tỏa thúc đẩy tiến trình đến net zero.

Nguồn: vnews.gov.vn

[searchandfilter id="2529"]